Dershaneyi tercih etmişseniz zaten deneme sınavlarından ne derece faydalı olduğunu anlamışsınızdır. Eskinin dershaneleri, şimdinin etüt merkezleri. 10-15 kişilik bir sınıfta öğretmen ve öğrenciler.. Dershane ayrı bir sırada, okul ayrı bir sırada ilerler. Veya okul bir konu anlatırken öğrenci gerideki bir eksiğinde takılır kalır. Bunlar arasındaki kopukluğu gidermek yine özel ders öğretmenine düşer. Hem okula hem […]

Matematikte başarıyı yakalamak için önce derslerde iyi bir performans göstermek gerekir. Çünkü derste konuyu anlamazsanız hali hazırda zor olan işiniz daha da zor bir hale gelecektir. Derste konuyu anlamak için gerekli şeyleri ise şöyle bir kaç madde ile sıralayabiliriz.   Derslerde aklınıza takılan tüm soruları sorun. Sorduğunuz her soru size ayrı bir ufuk açar. Hoca […]

Eğitim Danışmanlığı, iyi ya da kötü demeden tüm öğrencilerin kendilerini tanımalarını ve kişisel stratejilerini belirleyebilmelerini sağlamak için profesyonel destek sağlayan bir çeşit danışmanlık hizmetidir. Eğitim danışmanlığının amacı, öğrenciye doğru bilgiyi sağlıklı ve eksiksiz biçimde nasıl, nerede, ne şekilde,hangi yöntemle ve ne kadar zamanda öğrenmesi gerektiğini öğrenmesini sağlamaktır. Öğrenci ile uzman arasında ekip çalışması ve işbirliğidir. […]

İlkokul; okula alışma, eğitimi sevme olarak yer edindiği için çocuğun bu dönemdeki akademik başarısı da önemlidir. Çocuğun özgüveninin gelişebilmesi için ilkokul döneminin başarılı geçmesi gerekir. En basitinden arkadaşlarından daha geç okumaya başlayan bir öğrenci; kendini daha geri planda kalmış hissedecek ve çekecek, bunu fark edemeyen bir öğretmene sahipse de asla toparlanamayacaktır. İlkokulda okuyan öğrenciler, genellikle […]

Eğitim çok farklı bir etkinliktir. Ne bir kalıba uyar ne de belirli bir tarzı vardır. Her şeyden önce, insanla uğraşan bir iş kolunun sabitliğini, tektipliğini kabul etmek; insanı tektip kabul etmektir. Özel derse ihtiyaç duymak, toplumumuzdaki genel yargının aksine çocuğun başarısız ya da yetersiz olduğunu göstermez. Özel ders, öğrencinin ihtiyacına yönelik belirlenen bir etkinliktir. Dersi […]

Evet başlıkta belirtildiği şekilde veliler özel ders arayışlarında genelde düşük ücret ve yüksek verim beklemektedirler. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki her öğrencinin yapısı ve doğası farklıdır. Bir öğretmen bütün farklı öğrenci tiplerinde aynı verimi sağlayamayabilir. Mesela sürekli derecelik öğrencilerle ders yapmış bir öğretmen başarı açısından alt gruptaki bir öğrenciyle frekans tutturamayabilir. […]

Son dönemlerde özellikle büyük şehirlerde öğrenciden özel ders taleplerinin artışta olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunun sebebi nedir? Velilerin öğrenciden özel dersi tercih etmelerindeki en önemli sebepler nelerdir?   Bu tercihin birkaç önemli sebebi bulunmaktadır. Bunları maddeler halinde sıralarsak;   Birincisi; Ekonomik olarak veliler birden fazla ders için öğretmenden özel dersi maddi olarak kaldıramamaktadırlar. Öğretmenden alınan 1,5 […]

Öğrenciden özel dersin artı ve eksi yönlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Avantajlarını Sıralarsak; Birincisi; Ücret açısından çok uygun ücrete özel ders alınabilmektedir. İkincisi; Aynı öğrenciden birden fazla dersten özel ders alınabilmektedir. Üçüncüsü; Özel ders alan öğrenci ile frekanslar uyuşmuşsa onun için bir rol model olmaktadır. Dördüncüsü; Yaş farkının birbirine yakın olmasından kaynaklı olarak öğrencinin derse olan […]