Girdi yapan IQ Eğitim

Dershane mi Özel Ders mi

Dershaneyi tercih etmişseniz zaten deneme sınavlarından ne derece faydalı olduğunu anlamışsınızdır. Eskinin dershaneleri, şimdinin etüt merkezleri. 10-15 kişilik bir sınıfta öğretmen ve öğrenciler.. Dershane ayrı bir sırada, okul ayrı bir sırada ilerler. Veya okul bir konu anlatırken öğrenci gerideki bir eksiğinde takılır kalır. Bunlar arasındaki kopukluğu gidermek yine özel ders öğretmenine düşer. Hem okula hem […]

Matematik Başarısı ve Özel Ders

Matematikte başarıyı yakalamak için önce derslerde iyi bir performans göstermek gerekir. Çünkü derste konuyu anlamazsanız hali hazırda zor olan işiniz daha da zor bir hale gelecektir. Derste konuyu anlamak için gerekli şeyleri ise şöyle bir kaç madde ile sıralayabiliriz.   Derslerde aklınıza takılan tüm soruları sorun. Sorduğunuz her soru size ayrı bir ufuk açar. Hoca […]

Eğitim Danışmanlığı ve Öğrenciden Özel Ders Hizmeti

Eğitim Danışmanlığı, iyi ya da kötü demeden tüm öğrencilerin kendilerini tanımalarını ve kişisel stratejilerini belirleyebilmelerini sağlamak için profesyonel destek sağlayan bir çeşit danışmanlık hizmetidir. Eğitim danışmanlığının amacı, öğrenciye doğru bilgiyi sağlıklı ve eksiksiz biçimde nasıl, nerede, ne şekilde,hangi yöntemle ve ne kadar zamanda öğrenmesi gerektiğini öğrenmesini sağlamaktır. Öğrenci ile uzman arasında ekip çalışması ve işbirliğidir. […]

İlkokul Öğrencileri için En İdeal Öğretmen Profili “Üniversite Öğrencileri”

İlkokul; okula alışma, eğitimi sevme olarak yer edindiği için çocuğun bu dönemdeki akademik başarısı da önemlidir. Çocuğun özgüveninin gelişebilmesi için ilkokul döneminin başarılı geçmesi gerekir. En basitinden arkadaşlarından daha geç okumaya başlayan bir öğrenci; kendini daha geri planda kalmış hissedecek ve çekecek, bunu fark edemeyen bir öğretmene sahipse de asla toparlanamayacaktır. İlkokulda okuyan öğrenciler, genellikle […]

Neden Birebir Özel Ders

Eğitim çok farklı bir etkinliktir. Ne bir kalıba uyar ne de belirli bir tarzı vardır. Her şeyden önce, insanla uğraşan bir iş kolunun sabitliğini, tektipliğini kabul etmek; insanı tektip kabul etmektir. Özel derse ihtiyaç duymak, toplumumuzdaki genel yargının aksine çocuğun başarısız ya da yetersiz olduğunu göstermez. Özel ders, öğrencinin ihtiyacına yönelik belirlenen bir etkinliktir. Dersi […]

Düşük Ücret Yüksek Verim için Özel Ders

Evet başlıkta belirtildiği şekilde veliler özel ders arayışlarında genelde düşük ücret ve yüksek verim beklemektedirler. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki her öğrencinin yapısı ve doğası farklıdır. Bir öğretmen bütün farklı öğrenci tiplerinde aynı verimi sağlayamayabilir. Mesela sürekli derecelik öğrencilerle ders yapmış bir öğretmen başarı açısından alt gruptaki bir öğrenciyle frekans tutturamayabilir. […]

Velilerin Öğrenciden Özel Dersi Tercih Sebepleri

Son dönemlerde özellikle büyük şehirlerde öğrenciden özel ders taleplerinin artışta olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunun sebebi nedir? Velilerin öğrenciden özel dersi tercih etmelerindeki en önemli sebepler nelerdir?   Bu tercihin birkaç önemli sebebi bulunmaktadır. Bunları maddeler halinde sıralarsak;   Birincisi; Ekonomik olarak veliler birden fazla ders için öğretmenden özel dersi maddi olarak kaldıramamaktadırlar. Öğretmenden alınan 1,5 […]

Öğrenciden Özel Ders Artı ve Eksileri

Öğrenciden özel dersin artı ve eksi yönlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Avantajlarını Sıralarsak; Birincisi; Ücret açısından çok uygun ücrete özel ders alınabilmektedir. İkincisi; Aynı öğrenciden birden fazla dersten özel ders alınabilmektedir. Üçüncüsü; Özel ders alan öğrenci ile frekanslar uyuşmuşsa onun için bir rol model olmaktadır. Dördüncüsü; Yaş farkının birbirine yakın olmasından kaynaklı olarak öğrencinin derse olan […]

Öğrenci Talep Sonrası

Bu Özel Derse-Oyun Ablası Talebine Gösterdiğiniz İlgi için Teşekkür Ederiz. Sayın Öğretmenim; Talep Ettiğiniz Özel Derse-Oyun Ablası Talebine Yapılan Başvuruların Arasından; 1- Semt-Ulaşım, 2-Okuduğu Üniversite-Bölüm, 3-Deneyim-Referans, 4-Velinin Belirttiği Özel İstekler Yukarıdaki Kriterler Açısından Öncelikli Olarak 3 Aday Belirlenerek Kurucunun Onayına Sunulur. Bu 3 Alternatif Arasından En Uygun Öğretmen (Velinin Tercihleri de Göz Önünde Bulundurularak) 3 […]

Öğrenci Başvuru Sonrası

Merhaba Öğretmenim; Başvurunuz Alınmış Olup İlginize Teşekkür Ederiz. Başvurunuz İncelendikten Sonra Yeni Özel Ders Talepleri SMS ile Bilgilendirilmeye Başlanacaktır. Size Uygun Özel Ders Talebi Geldiğinde İstek Göndermeniz Gerekmektedir. İstek Gönderenlerin Arasından Semt-Üniversite-Bölüm ve Velinin Özel Krtiterleri Doğrultusunda En Uygun Aday Belirlenip Yönlendirilecektir.